InDesign CC Grund – Anfang, Kapitäl, Fyrkants indrag och Byline på löptextHur du på ett enkelt sätt får högre läsbarhet och mer liv i din löpande text med hjälp av Anfang, Kapitäler, Fyrkants indrag och …

source